واحد آلیاژ سازی

_

یکی از روش های معمول در ریخته گری آلومینیوم روش ریخته گری پیوستە آلومینیوم یا سردكردن مستقيم Direct chill Casting مى باشد. در این فرایند از ديواره هاى قالب كه با آب سرد مى شوند استفاده میشود و پوسته جامد اندکی تشکیل می شود که با پاشش آب بر روى سطح بیلت ها فرایند انجماد ادامه پیدا کرده تاعملیات ریخته گری به پایان برسد.
بیلت آلومینیمی به صورت توپر و به شکل استوانه ای تولید میگردد و بنابر طول کانتینر پرس اکستروژن طول برش و قطرهای مختلفی دارد.اگر بیلت ها دارای طول بلندی باشند دراصطلاح آنها را لاگ می نامند.به طور کلی بیلت اولین و اساسی ترین عامل برای عملیات اکستروژن می باشد و کیفیت بیلت های تولیدی به طور مستقیم بر بهره وری و کیفیت اکستروژن اثر دارد.واحد ریخته گری بهمن پروفیل با در اختیار داشتن کورە ذوب 10 تن و ماشین آلات ریخته گری پیوسته در راستای کاهش مصرف انرژی درچرخە بازیافت ضایعات سالانه 3500 تن انواع آلیاژهای كارمكانیكی شوندە آلومینیومی در رنج آلياژى (1000-2000-3000-4000-5000-6000)و مطابق بااستانداردهاى بين المللى (DIN,ASTM) و درموارد خاص مطابق و منطبق با نیازمشترى را از شمش اوليه ويا ضایعات آلومینیومی با بالاترین کیفیت تولید و عرضه می نماید.